Gotek emulátor SFR1M44-SL - USB emulátor disketová mechaniky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Tento emulátor disketové mechaniky má standartní rozměry 3½" disketové mechaniky. Jeho využití je převážně v průmyslovém, oděvním nebo dřevozpracujícím odvětví. Není vhodný pro použití v hudebních nástrojích. Pro připojení je osazen standartním konektorem typu 34 pin FPC (Male), který přenáší pouze data. K napájení je emulátor vybaven zvlášť konektorem Molex 4 pin. Oba kabely by měli být součástí zařízení, v kterém se bude mechanika vyměňovat. Tento typ emulátoru není osazen segmentovým panelem. 
Aby byla volba emulace jednodušší, podporuje pouze emulaci jedné diskety na UBS Flash disku. V praxi to znamená, že co jeden flash disk, to jedna disketa. Proto není potřeba žádný software pro formátováni (nepodporuje formáty Non-Dos tj. 1.68MB, 1.72MB, 1.2MB, 820kB, 880kB, 360KB, 320kB, 180kB, 160kB) a natažení dat na USB Flash disk (data se překopírují do kořenováho adresáře USB flash disku).  

Parametry emulátoru:
 Typ emulátoru: SFR1M44-U
• Použitelnost běžných USB Flash disků
• Nevyžaduje žádné zvláštní formátování USB Flash disku, lze provést přímo v PC (nutný formát FAT32)
• Emulátor není vybaven interní pamětí, segmentovým panelem ani ani žadným tlačítkovým voličem
• Podpora pouze jedné emulace diskety na USB Flash disku (1:1) - data se nahrají do kořenoveho adresáře USB Flash disku
• Podpora zápisu dat na Flash disk (musí být zápis spuštěn ze zařízení, nelze jej spouštět přes emulátor)
• Rozměry: 129 x 96 x 12.7 mm 
• Rychlost datového přenosu: 500kbps
• Typ kódování: MFM
• Rozhraní pro připojení k zařízení je IBM-AT 34 pin konektorem
• Napájení: standartní Molex 4pin 5V
• Pomocí jumperu možno nastavit pouze jako disketovou mechanika A: nebo B:, další nastavení nejsou podporována
• Váha: 82g
• Rozměry: 129 x 96 x 12.7 mm
• Materiál: ABS (oproti disketové mechanice není emulátor zemněný přes kryt, ale přes konektor. Je nutné zajistit řádné zemění desky stroje nebo nástroje)
• Teplotní rozsah: 0-65 ℃ 
• Relativní vlhkost: 5% až 90% (bez kondenzace)

Funkce tlačítek
Pravé (IN): slouží k natažení dat z interní paměti do zařízení
Levé (OUT): slouží ke zpětnému zápisu dat z interní paměti
Obě současně: slouží k formátu USB Flash disku nebo zobrazení verze firmaru na LCD (liší se od typu)

Osazená LED dioda
  Zelená :  indikátor aktivity USB Flash disku (čtení / zápis)

Podporovaný formát:
3½" - 1.44MB Cylinders: 80 stop, 160 sektorů/stopu, 18 bitů/sektorů (velikost jednoho sektoru: 512 bytes)

Nepodporované formáty:
1.2MB, 720kB a všechny non-standard (1.68MB, 1.72MB, 1.0MB, 880kB, 820kB, 360KB, 320kB, 180kB, 160kB)
Obsah balení:
• 1 x emulátor
• 3 ks šroubků

Instrukce pro práci s emulátorem
Kopírování dat do emulátoru:
Tento proces je velmi jednoduchý. Stačí pouze vložit USB Flash disk s daty do USB portu (rozsvítí se červená LED dioda). Indikátor stavu se rozbliká, což signalizuje načítání dat do zařízení (stoje, řídící jednotky CNC atd.) Tento proces může trvat až 25s. 

Zápis dat z emulátoru:
Upozorňujeme, že duplicitní jména souborů budou přepsána !

Nastavení Jumper emulátoru


J5 -  pro tento emulátor nevyužito
JA - pro tento emulátor nevyužito
JC - pro tento emulátor nevyužito
JB - pro tento emulátor nevyužito


- Obvody a vnitřní uspořádání emulátorů


Nekompatibilní s mechanikami


Střikovací lisy a CNC


Hudební nástroje


Zdravotní přístroje

Soubory ke stažení

- Batch Manager Tool V1.31T (pro starší OS -Win XP a nižší)

- manuál přípravy USB flash disku a převod dat z disket (ver. pro Win XP a nižší)

- Batch Manager Tool V1.4i (funkční i pod Windows 10)

- manuál přípravy USB flash disku a převod dat z disket (ver. pro Win 7 a vyšší)

- manuál přípravy USB flash disku pro instalaci MS-DOS
- tabulka pro evidenci uloženého obsahu USB Flash disku (na 100 image disket)

- software OmniFlop pro práci s nestandartními formáty (Bezlicenčním)

- software FloppyImage (14 denní verze)
- orig. software, dodávaný k emulátorům společností GOTEK

Pro konzultaci a technickou podporu emulatory(zavináč)compuny.cz
Stránky provozuje společnost Compuny Corporation s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky