Gotek emulátor SFRM72-DU26 - USB emulátor disketová mechaniky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Tento emulátor disketové mechaniky má poloviční výšu oproti ostatním verzí disketových emulátorů. Naleznete jej třeba v noteboocích / laptopech, CNC strojích a některých syntetizátorů. Pro připojení k těmto zařízením je emulátor osazen konektorem typu 26 pin FPC, který přenáší nejen data, ale i emulátor napájí. Slim emulátor není z důvodu úzkého profilu osazen segmentovým panelem. Aby byla volba emulace jednodušší, podporuje pouze emulaci jedné diskety na Flash disku. V praxi to znamená, že co jeden flash disk, to jedna disketa. Proto není potřeba žádný software pro formátováni (nepodporuje formáty Non-Dos tj. 1.68MB, 1.72MB, DMF, 820kB, 880kB, 360KB, 320kB, 180kB, 160kB) a natažením dat na Flash disk, data se překopírují do kořenováho adresáře flash disku.
Emulátor je vybaven interní pamětí 720kB, která má ten význam, že data z Flash disku se načtou do této paměti a pak již není do vypnutí zařízení potřeba již Flash disk používat. V praxi to funguje tak, že u CNC stoje, který je vybaven touto mechanikou, se natáhne do této interní paměti obsah Flash disku a výroba může začít. Výhoda je v tom, že na několik strojů pak dostačuje pouze jeden Flash disk (za předpokladu, že každý ze strojů vyrábí tentýž výrobek. Vyrábí-li se na každém stroji jiný výrobek, bude muset být na každý stoj samostatné Flaška). Funkce tlačítek na tomto emulátoru mají odlišnou funkci, než ostatní emulátory. Pravé tlačítko slouží k přenesení z interní paměti do zařízení Levé zase zálohuje data z interní paměti na Flash disk (popsáno níže).

Parametry emulátoru:
 Typ emulátoru: SFRM72-DU26
• Použitelnost běžných USB Flash disků
• Nevyžaduje žádné zvláštní formátování USB Flash disku, lze provést přímo v PC (nutný formát FAT12/16/32)
• Emulátor je vybaven interní pamětí 720kB, která slouží k uložení dat z Flash disku. Pro další práci pak není potřeba mít Flash disk vně zařízení.
• Podpora pouze jedné emulace disket, data se nahrají do kořenoveho adresáře
• Podpora zápisu dat na Flash disk
• Rychlost datového přenosu: 250kbps
 Typ kódování: MFM
• Rozhraní pro připojení k zařízení je FPC 26 pin konektorem s 1.0 mm roztečí (pitch)
• Napájení: není potřeba, jelikož je emulátor napájen přes FPC 26 pin
• Váha: 70g
• Rozměry: 129 x 96 x 12.7 mm
• Materiál: ABS (oproti disketové mechanice není emulátor zemněný přes kryt, ale přes konektor. Je nutné zajistit řádné zemění desky stroje nebo nástroje)
• Teplotní rozsah: 0-65 ℃ 
• Relativní vlhkost: 5% až 90% (bez kondenzace)

Funkce tlačítek
Pravé (IN): slouží k natažení dat z interní paměti do zařízení
Levé (OUT): slouží ke zpětnému zápisu dat z interní paměti

Osazená LED dioda
  Zelená :  indikátor aktivity USB Flash disku (čtení / zápis)

Podporovaný formát
3½" - 720kB 2DD Cylinders: 80 stop, 160 sektorů/stopu, 9 bitů/sektorů (velikost jednoho sektoru: 512 bytes)

Nepodporované formáty
1.44MB, 1.2MB a všechny non-standard (1.68MB, 1.72MB, 1.0MB, 880kB, 820kB, 360KB, 320kB, 180kB, 160kB)

Obsah balení:
• 1 x emulátor
• 3 ks šroubků

Instrukce pro práci s emulátorem
Kopírování dat do emulátoru:
Tento proces je velmi jednoduchý. Stačí pouze vložit Flash disk s daty a do USB portu (rozsvítí se červená LED dioda). Indikátor stavu se rozbliká, což signalizuje načítání dat do interní paměti (data se natahují abecedně tj. podle názvů souborů od A ... Z). Tento proces může trvat až 25s. Po jeho ustálení jsou data uložena v interní paměti. Nyní by jste mohli vyjmout Flash disk z USB portu, ale potřebujete-li do zařízení dostat více dat, čtěte poznámku níže. Nyní emulátor přenese data z interní paměti do samotné zařízení. Tento stav práce s daty ukazuje indikátor zelené LED diody.

pozn. máte-li více než 720kB dat na Flash disku a natahnu-li jste data z předchozího kroku do zařízení, zanechte flash disk v USB portu a po ukončení přenosu dat do zařízení, stiskněte pravé tlačítko (IN). Další várka souborů se bude kopírovat do interní paměti emulátoru (každé zařízení má svoji interní paměť, která může být vyšší než je kapacita diskety. Proto je možné do zařízení uložit i několikanásobně více dat, než umožňuje disketa. Tyto parametry zjistíte v manuálu od výrobce zařízení). Opět se bude opakovat přenos dat z interní paměti do zařízení. Takto lze pokračovat polde možností zařízení.

Zápis dat z emulátoru:
Připojte Flash disk do USB portu. Červený indikátor LED diody se zozvítí a začně blikat. To může trvat až 25s. Poté co zhasne, můžete přejít k překopírování dat ze zařízení na Flash disk. Přenos se spustí pomocí levého tlačítka na emulátoru (OUT) a nejdříve probíhá do interní paměti emulátoru. Přenos dat indikuje opět LED dioda. Jakmile zhasne, stisněte opět levé tlačítko (OUT) a tím se spustí proces přenosu dat z interní paměti na Flash disk.
Upozorňujeme, že duplicitní jména souborů budou přepsána !

Nastavení Jumper emulátoru


Bude doplněno ......

- Obvody a vnitřní uspořádání emulátorů


Strojírentství


Osciloskopy


Hudební nástroje

Soubory ke stažení

 - software OmniFlop pro práci s nestandartními formáty (Bezlicenčním)

 - software FloppyImage (14 denní verze)
 - orig. software, dodávaný k emulátorům společností GOTEK

Pro konzultaci a technickou podporu emulatory(zavináč)compuny.cz
Stránky provozuje společnost Compuny Corporation s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky